Vrijeme

Nosiš svoje vrijeme sa sobom. Svoj vlastiti osjećaj vremena. Svoj život. Titraš dok dolaziš. Sve je u tebi, tvoj mir i tvoj nemir. I u meni je moj. Koje je naše vrijeme? Koliko nam vremena treba da uronimo?

  • otpuštanje i prepuštanje
  • niveliranje

umjetnička organizacija
za otvaranje novih polja kazališne komunikacije

Klaićeva 72 a
10 000 Zagreb
cetveroruka@gmail.com