Dokumentarno

Gledanje, traženje, susretanje

  • gesta, tijelo, disanje u krizi
  • kako se o krizi govori, kako se ponaša tijelo

 

umjetnička organizacija
za otvaranje novih polja kazališne komunikacije

Klaićeva 72 a
10 000 Zagreb
cetveroruka@gmail.com