Dokumentarno

Gledanje, traženje, susretanje

  • o krizi

    • gesta, tijelo, disanje u krizi
    • kako se o krizi govori, kako se ponaša tijelo

     

  • u Dardi