Elementi

  • sve
  • bivanje
  • bolnica
  • bolno mjesto
  • dokumentarno
  • empatija
  • epizode
  • gesta
  • istraživanje
  • izvedbeni principi
  • kriza
  • napušteni prostor
  • neiskazivo
  • nemoć
  • od terora
  • podrum
  • prostor
  • publika
  • razgovori
  • stan
  • suradnici
  • udaljenosti
  • utroba

umjetnička organizacija
za otvaranje novih polja kazališne komunikacije

Klaićeva 72 a
10 000 Zagreb
cetveroruka@gmail.com